REKLAMACJE


  FORMULARZ REKLAMACYJNY
  Data złożenia reklamacji
  Data zakupu**
  Numer faktury
  Nr zamówienia

  UWAGA! Poniższa karta musi być wypełniona w całości, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO

  IMIĘ I NAZWISKO
  NAZWA FIRMY
  TELEFON
  E-MAIL
  ADRES
  KOD POCZTOWY
  MIASTO

  DANE URZĄDZENIA

  URZĄDZENIE
  PRODUCENT
  MODEL URZĄDZENIA
  NUMER SERYJNY URZĄDZENIA
  data ostatniego przeglądu gwarancyjnego *

  OPIS USTERKI

  w tej części prosimy o szczegółowy opis usterki

  * wymagają przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis Producenta

  ** wymagają przedstawienia faktury/paragonu/protokołu końcowego odbioru prac