REKLAMACJE

FORMULARZ REKLAMACYJNY
Data złożenia reklamacji
Data zakupu**
Numer faktury
Nr zamówienia

UWAGA! Poniższa karta musi być wypełniona w całości, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA FIRMY
TELEFON
E-MAIL
ADRES
KOD POCZTOWY
MIASTO

DANE URZĄDZENIA

URZĄDZENIE
PRODUCENT
MODEL URZĄDZENIA
NUMER SERYJNY URZĄDZENIA
data ostatniego przeglądu gwarancyjnego *

OPIS USTERKI

w tej części prosimy o szczegółowy opis usterki

* wymagają przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis Producenta

** wymagają przedstawienia faktury/paragonu/protokołu końcowego odbioru prac