LEASING OPERACYJNY

LEASING OPERACYJNY

UWAGA!!! DTS SERWIS proponuje:

FINANSOWANIE POPRZEZ PREFERENCYJNY LEASING na 48 miesięcy

W czasach kiedy jakość oferowanych produktów i usług oraz rosnąca konkurencja rynkowa wymagają od firm stałego unowocześniania pomagamy w szybki i łatwy sposób w realizacji Państwa projektów.

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE LEASINGÓW:

CO TO JEST LEASING?

Leasing jest nowoczesną, efektywną i ekonomiczną formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

JAKIE KORZYŚCI DAJE LEASING?

 • zakup środków trwałych tą droga w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych – finansuje go firma leasingowa
 • daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja instalacji, polepszenie komfortu pracy)
 • stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy
 • umożliwia elastyczne dopasowanie wysokości opłat leasingowych do standingu finansowego leasingobiorcy i przyszłych przychodów
 • jest elastyczną i wygodną formą pozyskiwania środków przez leasingobiorcę bez wielu ograniczeń, które nakładane są przez tradycyjnych kredytodawców; minimum formalności i czasu, uproszczona procedura zawarcia umowy, ubezpieczenie i wiele innych elastycznych opcji
 • daje preferencje podatkowe dla leasingobiorcy dzięki możliwości wliczania całości opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodu
 • nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego

  Rodzaj
  Typ usługi
  Region
  Imię i Nazwisko
  Firma
  Telefon
  Adres e-mail
  Opis

   Rodzaj
   Typ usługi
   Region
   Imię i Nazwisko
   Firma
   Telefon
   Adres e-mail
   Opis