Informacje kontaktowe

Centrala firmy w Pabianicach:

 • 95-200 Pabianice
  ul. Rzgowska 276A

Inżynierowie branżowi:

Akceptuję politykę przetwarzania danych
Zaznacz to pole jeśli jesteś robotem
 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest DTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-401) przy ul. Pola Karolińskie 4, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań), w celu przyjęcia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia na nie odpowiedzi.
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, usługi marketingowe, księgowe, prawnicze. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie będą archiwizowane przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą usuwane lub anonimizowane.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani / Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: DTS Sp. z o.o., ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa, lub drogą email: ochrona.danych@dtsserwis.pl.
 7. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania zapytania.

Mamy filie w Warszawie, Łodzi, Pabianicach, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy. Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie oraz Szczecinie.

#

DTS – WARSZAWA

DTS – ŁÓDŹ

DTS – GDAŃSK

DTS – WROCŁAW

DTS – BIAŁYSTOK

DTS – BYDGOSZCZ

DTS – LUBLIN

DTS – POZNAŃ

DTS – KATOWICE

DTS – RZESZÓW

DTS – OLSZTYN

DTS – SZCZECIN